Homepage   –   Geschiedenis   –   Reglement   –   Aanvraagformulier   –   Toekenningen   –   Contact

Deze opsomming betreft de uitgekeerde subsidiebedragen.
Over deze opsomming kan niet met het bestuur worden gecommuniceerd.

Toekenningen van subsidies door het SBH Fonds

De volgende projecten kwamen met financiële ondersteuning van het SBH Fonds tot stand.

2019
·       Actief Rijnwoude: Swingo + Line Dancing € 470
·       Rijnwoude Live Tour  € 1.650
·       Hoekstock € 2.000
·       Zingende koffiemeisjes € 1.161
·       Jeugdvakantieweek Koudekerk  € 561
·       Actief Rijnwoude: After Christmas € 640
·       Grijze koppen orkest  € 2.000
·       Vogelwerkgroep: 40 jaar jubileum  € 1.000
·       Zingende koffiemeisjes 2  € 735
2018
·       Culturele netwerkborrel  € 345
·       Rijnwoude Live Tour  € 1.650
·       Toneelvereniging Onder Ons  € 500
·       Jeugdvakantieweek Koudekerk  € 717
·       HTC open dag  € 420
·       Jeugdvakantieweek Hazerswoude  € 500
·       Hoekstock  € 2.625
·       Zonnebloem  € 250
·       After Christmas Party  € 2.363
·       Onder Ons: Mevrouw de Groot  € 486
2017
·       Rijnwoude Live Tour  € 1.458
·       Hoekstock  € 2.000
·       Behangwand opkamer café De Hoek  € 315
·       Lezing Bernarduskerk  € 150
·       Taptoe Hazerswoude  € 1.000
·       Popkoor Temperament  € 1.250
·       SCKR Aleid  € 1.500
·       Tom in de buurt € 33
·       SWOK – tafeltje dekje rijders  € 475
2016
·       Hoekstock  € 2.000
·       Vogelvreugd  € 500
·       Rijnwoude Live Tour  € 1.155
·       Het is oorlog, ja gezellig!  € 1.430
·       Vogelwerkgroep – herstel eiland  € 750
·       Hoek: jamsessies  € 1.162
·       Leuk voor elkaar  € 2.000
·       Kamerconcerten Bert Bosch  € 550
2015
·       Vogelwerkgroep open dag  € 1.789
·       Taptoe Hazerswoude  € 1.000
·       Kamerconcerten Bert Bosch  € 456
·       Hoekstock  € 2.000
·       Stg Rijnerburgmolen – restauratie model € 1.390
2014
–   Jubileum speel-o-theek Bromtol € 500
–   Hoekstock € 500
–   Kinderuitmarkt €    945
–   Romeinen op school € 300
 –  Culturele netwerkborrel € 53
2013
–   Kunst (mozaïek bankje) RK-basisschool de Tweeklank € 2.100
–   Canon Rijnwoude € 2.000
–   With 200 voices € 1.010
–   Afscheidskunstwerk Rijnwoude € 2.000
–   Poëzie in Bentwoud € 200
–   Historisch genootschap € 1.000
–   Hoekstock € 250
–   JJB – open dag € 1.250
2012
·       Droogmakerij  € 2.000
·       Festival Onderuit  € 2.000
·       Brugkerk – orgel  € 1.000
·       Blokfluitensemble  € 621
·       Netwerkborrel vrijwilligers Rijnwoude  € 120
2009 t/m 2011
– Medewerkers weekend Stichting café de Hoek € 2.620
– EHBO  AED € 1.000
– Omroep Rijnwoude 10 jaar € 3.500