Homepage   –   Geschiedenis   –   Reglement   –   Aanvraagformulier   –   Toekenningen   –   Contact

Het bestuur van
Stichting Beheer de Hoek (SBH Fonds)

Voorzitter
Pieter J. Goedhart,
Secretaris/penningmeester
Ab van Bostelen,
Leden
Albert Dorrestein,
Tineke Heemskerk
Diana Baak

Ontstaan van het SBH Fonds:

  • Het fonds komt voort uit de meer dan 30-jarige geschiedenis van Stichting Café de Hoek.
  • In het jaar 1991 werd deze stichting eigenaar van het gehele gebouw Dorpsstraat 50.
  • In 1995 werd naast de Stichting Café de Hoek (SCH) de Stichting Beheer de Hoek (SBH) opgericht. Het doel destijds van de Stichting Beheer de Hoek:

“Het beheren van het eigen vermogen ten dienste van het behoud van- en verbeteren van de kwaliteit van het (monumentale) gebouw wat de stichting in eigendom toebehoort, en het bevorderen van de sociaal-culturele activiteiten in de gemeente Rijnwoude;”

  • De Stichting Café de Hoek werd huurder van het cafégedeelte in het gebouw,
  • In 1998 verkocht SBH het gebouw aan een particuliere ondernemer en werd zelf huurder van het cafégedeelte. De Stichting Café de Hoek werd op haar buurt onderhuurder van het cafégedeelte.
  • Door de verkoop van het pand ontstond door overwaarde en door lange termijn afspraken met de eigenaar een over de huurprijs een aangroeiend kapitaal bij SBH.
  • In 2013, trekt SBH zich terug als huurder en wordt SCH zelf hoofdhuurder van het cafégedeelte.
  • Daarmee komt ook een einde aan de relatie tussen SBH en SCH.
  • SBH besluit, nu het gebouw niet meer tot haar zorg behoort, zich volledig toe te leggen op het overblijvende deel van haar doelstelling; het bevorderen van de sociaal-culturele activiteiten in de (voormalige) gemeente
  • Daarmee is het SBH Fonds een feit geworden.